Wat moet ik doen als ik mijn autolening niet kan afbetalen? 

Als u problemen hebt om uw autolening af te betalen, zijn er een paar dingen die u kunt doen. Een eerste optie is om onmiddellijk contact op te nemen met uw kredietverstrekker. Leg uit waarom u niet op tijd kon betalen en schets welke stappen u zult ondernemen om uw achterstand in te lopen. Vraag of de kredietverstrekker met u wil werken aan een betalingsplan dat voor u beiden werkt. Een tweede optie is een schuldbemiddeling overwegen waar leners en kredietverstrekkers samenwerken om een oplossing te zoeken. 

Als deze opties niet werken, dan is het tijd om te overwegen beroep te doen op collectieve schuldenregeling. Hierbij zal een schuldbemiddelaar uw inkomen in uw plaats beheren om tot een oplossing te komen. 

geen geld om lening af te betalen

Neem contact op met uw kredietgever 

Kredietverstrekkers willen samenwerken met kredietnemers die moeite hebben met het terugbetalen van hun lening. Onmiddellijk contact opnemen met de kredietverstrekker voorkomt verdere schade aan uw kredietscore en helpt u bij het vinden van een alternatief betalingsplan dat past bij uw inkomensniveau en uitgaven. Zo vermijdt u op de zwarte lijst te komen en kan u misschien nog steeds geld lenen met de betalingsachterstand. 

Uw kredietverstrekker zal u meestal een aantal opties bieden als u moeite hebt met het doen van betalingen. Deze kunnen zijn:

  • Verlenging van de looptijd van de lening. 
  • Een betalingsuitstel regelen.

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw kredietverstrekker, maar het is meestal beter om dit schriftelijk te doen per aangetekende post met ontvangstbewijs. Dit geeft u het bewijs dat de geldschieter uw verzoek heeft ontvangen en wanneer het is ontvangen. Bewaar kopieën van alle verzonden en ontvangen brieven en e-mails met betrekking tot deze kwestie, evenals eventuele antwoorden van de kredietverstrekker.

Ga in schuldbemiddeling

Als praten met de kredietverstrekker niet helpt, overweeg dan schuldbemiddeling. Dit is waar een onafhankelijke derde partij beide partijen helpt een overeenkomst te bereiken over hoeveel geld moet worden terugbetaald en wanneer die betalingen moeten worden gedaan. Schuldbemiddeling verdient vaak de voorkeur omdat het gerechtelijke stappen van beide partijen (die duur kunnen zijn!) voorkomt.

Doe beroep op de collectieve schuldenregeling 

Als u ondanks bemiddeling nog steeds problemen hebt om uw leningen af te betalen, blijft er niets anders over dan een collectieve schuldregeling. Een collectieve schuldregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert namens u uw inkomen en helpt u op die manier uw schulden af te lossen. Na de collectieve schuldregeling kunt u weer schuldenvrij gaan leven.

Bij een collectieve schuldregeling worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Een bemiddelaar beoordeelt uw situatie en bepaalt welke schulden u gaat regelen en hoeveel u per schuldeiser moet betalen.
  2. U krijgt een afbetalingsplan, dat eventueel een renteverlaging of zelfs nulrente inhoudt.
  3. De schuldeiser ontvangt het overeengekomen bedrag in één betaling of in verschillende betalingen na verloop van tijd.

Gebruik uw verzekering

Als u een autolening hebt en het u niet kunt veroorloven om die op tijd af te betalen, kan uw verzekering u helpen.

Het belangrijkste voordeel hiervan is dat het uw credit score niet zal beïnvloeden. Dit betekent dat als u een lening nodig hebt voor een andere auto of voor een huis, de geldschieter niet te weten zal komen over de vorige lening (hoewel ze zullen weten over eventuele polissen die nog steeds actief zijn).

Als u een ongeluk krijgt en de lening niet kunt afbetalen, zal uw verzekering het resterende bedrag van de lening dekken.

Als u uw polis wilt opzeggen omdat u geen auto meer heeft of omdat het niet in uw budget past, kunt u dat doen zonder geld te verliezen.

Op de zwarte lijst

Als u niet in staat bent om de autoverzekering te betalen, kunt u op een zwarte lijst komen te staan. Dit betekent dat als u probeert om een autoverzekering te kopen in de toekomst, de verzekeraars niet zullen verkopen aan u. 

Als uw naam op een zwarte lijst staat, kan het heel moeilijk zijn om ervan af te komen. In de meeste gevallen is het onmogelijk om in beroep te gaan tegen een beslissing van een verzekeraar om u op de zwarte lijst te plaatsen of om deze beslissing te heroverwegen, omdat er geen bewijs is waarom uw naam in eerste instantie op de lijst is geplaatst.

U moet bij elk van uw verzekeraars nagaan of zij deelnemen aan regelingen die hen in staat stellen u een offerte te geven wanneer zij een aanvraag ontvangen van iemand die eerder door hen op de zwarte lijst is geplaatst.

schuldbemiddeling

Veelgestelde vragen

Kan ik geld lenen om schulden af te betalen?

Ja, dit heet een saneringskrediet. Het grote voordeel van een saneringskrediet is dat alle schuldeisers in één keer worden terugbetaald. Dit betekent dat de cliënt slechts één betaling per maand hoeft te doen in plaats van meerdere betalingen aan verschillende schuldeisers. Een ander voordeel is dat u met dit type lening vaak meer geld kunt lenen dan met andere soorten leningen, omdat het rekening houdt met uw gehele schuldenlast in plaats van alleen uw huidige saldo op uw creditcards of andere leningen.

Kan ik mijn lening bevriezen?

Bij kredietverstrekkers kunt u inderdaad uw lening bevriezen. U moet echter een vergoeding betalen voor elke maand dat u uw lening wilt bevriezen. De vergoeding varieert van geldschieter tot geldschieter. U kunt ook de terugbetalingsperiode van uw autolening wijzigen. Als u de aflossingsperiode wilt verlengen, dan brengen kredietverstrekkers u een vergoeding per maand in rekening.

Kan ik mijn lening stopzetten?

Als u uw lening wilt stopzetten, kunt u contact opnemen met de kredietverstrekker en dit laten weten. U kunt dit telefonisch of per e-mail doen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt berekend op basis van hoe lang u de lening al hebt en hoeveel u hebt afbetaald.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/centrale-voor-kredieten-aan/negatief-luik-van-de-centrale

© 2022 Autolening.be : VInd de beste en goedkoopste lening voor uw nieuwe of tweedehands auto.

Leningvormen

Tweedehands wagen

Nieuwe auto

Groene auto

Kennisbank

Contact

Santvoortbeeklaan 25,
2100 Antwerpen

info@autolening.be